2007/May/08

บทนำ

เนื้อหาที่ผมเขียนในบทความนี้ สรุปรวบรวมมาจากประสบการณ์ด้านเทคนิคอลในวงการดอทคอมมา 12 ปี ผนวกเข้ากับความรู้ด้านธุรกิจที่ได้ร่ำเรียนมา สร้างออกมาเป็น Methodology ที่ผมใช้ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่สนใจจะทำเว็บไซต์ครับ

โดยปกติแล้ว องค์กรธุรกิจที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง มักจะมีมุมมองต่อเว็บไซต์ที่แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม

กลุ่มแรกมองว่าเว็บเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง (just a tool) ที่ช่วยเสริมในธุรกิจหลักขององค์กร ที่เห็นได้ชัดก็คือบริษัทที่มีเว็บไซต์เพื่อลงข้อมูลประวัติบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อบริษัท ฯลฯ บริษัทเหล่านี้จึงมองว่าเว็บไซต์เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร

แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเว็บไซต์คือสิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง บางบริษัทใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่น สายการบินต้นทุนต่ำที่มีเว็บไซต์เปิดให้ลูกค้าเข้ามาจองตั๋วเครื่องบินได้ หรือบางบริษัทอาจจะใช้เว็บไซต์เป็นธุรกิจหลัก ถ้าขาดเว็บไซต์ไปก็จะไม่มีธุรกิจเลย เช่น เว็บ Pantip.com ที่ทำธุรกิจสร้าง Community เพื่อให้เกิด Traffic จนสามารถนำพื้นที่บนเว็บไซต์มาขายโฆษณาได้

ถ้าเป็นบริษัทกลุ่มแรก ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีหลายขั้นตอนแบบที่ผมเขียนในบทความนี้ครับ เพราะบริษัทเหล่านี้สามารถว่าจ้าง Web Designer ให้ออกแบบเว็บไซต์ให้ได้ บริษัทเพียงบอกไปว่าอยากได้หน้าตาเว็บไซต์ประมาณไหน มี content อะไรบ้างที่อยากใส่ลงไป ทาง Web Designer ก็จะจัดการให้เสร็จสรรพ

ขณะที่กลุ่มที่สองนั้นต้องการกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนั้นต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจหลายกิจกรรม เช่น งานด้าน Marketing ที่จะต้องหาวิธีสร้างคนเข้าเว็บให้ได้ หาวิธีทำเงินจากเว็บให้ได้ หรืองานด้าน Operation ที่ต้องทำให้เว็บไซต์สามารถรับและส่งต่อข้อมูลภายใน Value Chain ได้อย่างราบรื่น บริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้จึงต้องการกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ไว้วางใจได้

อ่านรายละเอียดพร้อมชมรูปประกอบต่อได้ที่ http://blog.macroart.net/2007/05/process-of-successful-website.html

Comment

Comment:

Tweet


Hello! Good Site! Thanks you! abuwadgypjdc
#1 by btngvvzozz (195.5.20.194) At 2008-01-31 18:42,

Apisilp Trunganont
View full profile